#ЦУВРАЛВИДЕО
Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:32:43
Цуврал 3: Хохирогч хүчирхийллийг хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэх нь

Хайр хүчирхийлэл хоёр нэгэн зэрэг орших боломжгүй. Хүн бүр хүчирхийллээс ангид, аюулгүй амар тайван амьдарч, тэгш эрх эдэлнэ. Гэр бүлийн хамаарал бүхий этгээд таны амар тайван, айдасгүй, аюулгүй амьдрах эрхэд халдах эрхгүй. Хаалттай хаалганы цаана хүчирхийлэлд үйлдэгдэж буйг мэдсэн бол цаг алдалгүй хуулийн байгууллагад мэдэгдэж бусдын амь насыг

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-10 23:15:51
Цуврал 1: Жендэрийн хэвшмэл ойлголт ба жендэрт суурилсан хүчирхийлэл

Хүүхдүүд төрсөн цагаасаа эхлэн гэр бүлийн орчинд жендэрийн хэвшмэл ойлголт, үүргийн хуваарилалтыг өөриймшүүлж хожим нь нийгмийн институцүүд үүнийг улам лавшруулдаг.

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:00:40
Цуврал 2: Гэрээс явахаар бэлтгэх нь

Хүн бүр энэ хорвоо дээр ямар нэг шалтгаан, нөхцөлгүйгээр хайрлагдах гэж ирдэг. Хайр хүчирхийлэл хоёр нэгэн зэрэг орших боломжгүй.  Хэрэв та болон таны ойр дотны хэн нэгэн хүчирхийлэлтэй харилцаан дунд амьдардаг бол аюулгүйн төлөвлөгөө гаргах, хүчирхийллээс ангижрахад энэ видео зөвлөгөө тусална. 

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:35:51
Цуврал 4: Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч шүүхэд хандах нь

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч гэрлэлт цуцлуулахаар шүүхэд хэрхэн хандах, хүүхдийн тэтгэлгийн асуудал, хүүхэд хэний асрамжинд үлдэх болон дундын эд хөрөнгийн асуудал зэрэг гэр бүлийн маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлүүлэхтэй холбоотой бүхий л мэдээллийг та энэхүү видеоноос үзээрэй.

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:38:28
Цуврал 5: Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, төрийн ба төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх үйлчилгээг нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр хохирогчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй хүргэдэг.

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:42:21
Цуврал 6: Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийн эдлэх эрх
Гэр бүлийн тухай хуульд зааснаар:<> - Гэрлэгчид нь гэр бүлийн дотор тэгш эрх эдэлж, адил үүрэг хүлээнэ.<> - Гэрлэгчид нь гэр бүлээ төлөвлөх, оршин суух газар, эрхлэх ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хуваарьт эд хөрөнгөтэй байх, дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах, материалын болон сэтгэл санааны хохирлоо буруутай