Сэтгэл зүйчээс асууя

Танд гэр бүлийн харилцаа болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой сэтгэл зүйн зөвлөмж, мэдээлэл хэрэгтэй байгаа бол дараах “Тусламж, зөвлөгөө хүсэх” цэст хандан зурвас үлдээж мэргэжлийн сэтгэл зүйчээс үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг цахимаар аваарай. Сэтгэл зүйч танд зориулсан зөвлөгөө, мэдээллийг таны имэйл хаяг руу 48 цагийн дотор илгээх болно. Таны мэдээллийг нууцалж хамгаална.