ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Хайрлая 2022-04-27 841
Эгэл түүхүүд: Г.Тэгшсүрэн
ШИНЭ МЭДЭЭ
Мэдээ 2023-01-30 119
Сорил: Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?
Мэдээ 2023-01-26 124
Гэр бүлийн зөрчилдөөн хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?ИХ УНШИЛТТАЙ МЭДЭЭ
Мэдээ 2021-06-11 2323
Хамтарсан баг гэж юу вэ?
Мэдээ 2021-09-28 2101
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хуулиар хэрхэн хамгаалдаг вэ?
Ойлгоё 2021-12-10 1879
Катерин Ивкоф: Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийг адил тэгш үнэлдэг нийгэм илүү аюулгүй, эрүүл байдаг
Мэдээ 2021-09-20 1769
Гэр бүлийн хүчирхийллийн онцлог давтагддаг шинж
ТУСЛАМЖ
Тусламж 2021-06-23 1232
Овог нэр өөрчлөх
Тусламж 2021-06-23 809
Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч
Тусламж 2021-06-23 516
Тэжээн тэтгэх, тэтгүүлэх
Тусламж 2021-06-23 1163
Эцэг, эх тогтоолгох
Тусламж 2021-06-23 896
Гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгийн эрх
Тусламж 2021-06-23 420
Хүүхэд төрснийг бүртгэх
ВИДЕО
СОРИЛ
Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.Хүүхдүүд маань надаас тусламж хүсэх үед би үргэлж цаг гаргадаг
Үгүй
Маш цөөн тохиолдолд
Заримдаа
Ихэнхдээ
Үргэлж
САНАЛ АСУУЛГА
Та гэрийн ажилд хэдэн цаг зарцуулдаг вэ?
 
 
 
ТУСЛАМЖИЙН УТАС
24 цагийн турш үнэ төлбөргүй хандан тусламж, зөвлөгөө авах боломжтой.
102
Цагдаагийн дуудлага
107
Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
108
Хүүхдийн тусламжийн утас
Холбогдох хууль
Кампанит ажилд нэгдэх
Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
Гарын авлага, брошур