ЭЦЭГ, ЭХ ТОГТООЛГОХ

Эцэг тогтоолгох шинжилгээг зөвхөн Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд хийлгэсэн

шинжилгээний хариу хууль зүйн ач холбогдолтой байна. Шүүхийн шинжилгээ хийх үндэслэл нь

шинжилгээ хийлгэх тухай мөрдөгч, прокурор, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж, төрийн эрх

бүхий байгууллагын хүсэлт байна. /Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйл/

Эцэг тогтоолгохоор иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад бүрдүүлэх материал:

 Иргэний үнэмлэхний хуулбар / нотариатаар баталгаажуулсан /

1. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар баталгаажуулсан

2. Хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг бол сургуулийн тодорхойлолт

3. Ам бүл, аж байдлын талаар багийн даргын тодорхойлолт

4. Өрхийн эмчийн тодорхойлолт

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж 70200 төгрөг тушаасан баримт

6. Нэхэмжлэл – 2%