Хуульчаас асууя

Танд гэр бүлийн маргаантай хэрэг болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл хэрэгтэй байгаа бол дараах “Асууя⇒Хуульчаас асууя” цэст хандан зурвас үлдээж мэргэжлийн хуульчаас үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг цахимаар аваарай. Хуульч танд зориулсан зөвлөгөө, мэдээллийг таны имэйл хаяг руу 48 цагийн дотор илгээх болно. Таны мэдээллийг нууцалж хамгаална.