Та хуулиа мэдэх үү?: Гэр бүлийн хохирогчид үзүүлэх НЭГ ЦЭГИЙН үйлчилгээ

Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд туслалцаа үзүүлэх, хамгаалалтанд байлгах, хуулийн болон эмнэлгийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд 17 төрийн болон төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.