Хүүхэд хүмүүжүүлэх хэв маягаа тодорхойлох тест
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Хүүхэд хүмүүжүүлэх хэв маягийг тодорхойлох энэхүү тестийг (Parenting Attitude Test) 2020 онд Стэнфордын их сургуулийн судлаачид зохиосон бөгөөд эцэг эхийн хүүхэд хүмүүжүүлэхтэй холбоотой зан үйл, итгэл үнэмшил зэргийг илрүүлэх зорилготой.

Тестийг зохиохдоо хүүхэд хүмүүжүүлэхтэй холбоотой онол, судалгаануудад нэгдсэн дүн шинжилгээ хийсний эцэст хүүхдийн хүмүүжилд нэн чухал гурван хүчин зүйлсийг илрүүлсэн байна. Эдгээр нь:

1. Хүүхэдтэй уялдах сэтгэл хөдлөлийн холбоо, ээнэгшилт (attachment and affection),

2. Хүүхдэд зааж сургах явц (early learning),

3. Хүмүүжлийн дүрмээ тодорхойлох болон хүүхдийг хүндлэх байдал (rules and respect) юм.

Энэхүү асуулга нь нийт 24 өгөгдөлтэй бөгөөд дээрх 3 хүчин зүйлсийг тус бүр 8 асуултаар тодруулдаг. Асуултууд нь эцэг эхийн хүүхэд хүмүүжүүлэхтэй холбоотой мэдлэгийг шалгасан асуултууд учир хэрэглэхэд тун тохиромжтой. Ялангуяа бага насны буюу 10 хүртэлх насны хүүхэдтэй үед хэрэглэхэд тохиромжтой. Зааварчилгаа: Өгүүлбэрийг уншин санал хэр их нийлж байгаагаас хамаарч 0-6 хооронд өөрт тохирох хариултыг сонгоно уу. Ингэхдээ 0 оноо буюу санал огт нийлэхгүй байгаагаас эхлэн цаашид санал нийлэх байдал нэмэгдэх ба 6 оноо нь бүрэн санал нийлж байгааг илтгэнэ.

 

Зааварчилгаа: Өгүүлбэрийг уншин санал хэр их нийлж байгаагаас хамаарч 0-6 хооронд өөрт тохирох хариултыг сонгоно уу. Ингэхдээ 0 оноо буюу санал огт нийлэхгүй байгаагаас эхлэн цаашид санал нийлэх байдал нэмэгдэх ба 6 оноо нь бүрэн санал нийлж байгааг илтгэнэ.

Асуулт: 1 Хүүхэд ихээр үймүүлэх, үгэнд орохгүй байх нь хэвийн зүйл учир санаа зовоод байх зүйл байхгүй.

0      1           2              3              4               5               6             

Хүүхдийг хэт их тэвэрч, үнсэж, эрхлүүлбэл хүүхэд сул дорой нэгэн болох эрсдэлтэй.

0       1           2             3             4                 5               6              

Хүүхэд өөрөө оролдож аливааг таньж мэдэх нь чухал.

0       1            2             3             4                5             6

Хүүхэд их ч бай, бага ч бай дүрэм зөрчсөн бол түүнийг шийтгэх нь зөв.

0        1            2              3            4                5            6

Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуульд элсэхээс нь өмнө тоо, дүрс, үсэг зааж өгөх гэх мэтээр дэмжвэл сурлагын амжилтанд эерэг нөлөөтэй.

0         1           2               3           4                 5           6

Ээж аавтайгаа хүүхэд захирангуй харилцаж болно.

0         1            2               3           4                5           6 

Хүүхэд сэтгэлээр унасан үед хэрхэн тайвшрахыг зааж өгөх нь ээж аавын үүрэг.

0          1           2               3           4                   5          6 

Ээж аавтайгаа эерэг, дотно харилцаатай байсан хүүхэд хожим бат бөх хосын харилцаа үүсгэж чаддаг.

0          1           2               3            4                  5            6

Хүүхэдтэйгээ сайн ярилцаж байвал хүүхэд эрт хэлд орж, яриа нь зүгшрэнэ.

0          1           2               3            4                  5             6

Хүүхэд сургуульд орох хүртлээ үсэг, тоо сурах шаардлагагүй.

0          1           2                3            4                 5            6

Хүүхэд өөрөө тайвширч сурах нь чухал, ээж аавууд оролцох шаардлагагүй.

0          1           2                3            4                   5            6 

Хүүхэд аюулгүй байгаа үед заавал түүнтэй ярьж, тэвэрч, холбоо үүсгэх шаардлагагүй.

0          1            2               3            4                  5            6 

Хэлд ороогүй хүүхдэд ном уншиж өгөх шаардлагагүй.

0          1            2              3             4                  5           6 

Жаахан хүүхдэд дүрэм тайлбарлах хэрэггүй, учир нь тэд ойлгохгүй.

0          1             2              3            4                 5           6 

Эцэг эх, багш зэрэг насанд хүрэгчдийг хүүхэд хүндэлж сурах нь тун чухал.

0          1             2              3             4                 5             6 

Хүүхдийг айж, гунигласан үед тайвшруулах нь чухал.

0           1             2              3             4                 5              6 

хүүхэд юугаар тоглох, хэзээ хоолоо идэх зэргээ өөрөө шийдэж болно.

0            1            2               3             4                   5             6

Хүүхэд насанд хүрэгчдийг хүндлэхээс илүүтэй өөртэй нь ижил хүн гэж харж сурах хэрэгтэй.

0             1                2              3             4                5              6 

Анхаарал хэт их хандуулсан хүүхэд эрх болдог.

0             1                 2             3               4               5              6 

Хүүхдүүд эцэг эхдээ талархах хэрэгтэй.

0              1                2               3              4               5               6 

Хүүхдүүд тоглоомоор дамжуулан олон зүйлсэд суралцаж байдаг.

0              1                  2              3               4              5             6

Хүүхэд хэлд орсон цагаасаа дэлхий ертөнцийг танин мэдэж эхэлдэг.

0             1                  2              3                4              5             6

Насанд хүрэгчдийн үгэнд орох нь тун чухал. Жишээ нь, тэднийг хүлээ гэж хэлсэн бол хүлээх ёстой.

0             1                    2             3               4             5               6 

Хүүхэд юунд дуртай, дургүй байгаад ээж аав нь анхаарал хандуулах ёстой.

0             1                   2              3                4              5               6

Үр дүнг бодох: 1. 3 хүчин зүйл тус бүрээр нийлбэр оноог гаргана. Ингэхдээ одоор (*) тэмдэглэсэн өгөгдлүүдийн оноог эсрэгээр тооцно (0=6, 1=5, 2=4, 3=3). Жишээ нь, 1-р асуултанд 6 оноо өгсөн бол 0 оноогоор, 0 оноо өгсөн бол 6 оноогоор тооцно. Хүчин зүйл тус бүр 0-48 хооронд оноогоор тодорхойлогдох боломжтой.

Оноо өндөрсөх тусам тухайн хүчин зүйлтэй холбоотой итгэл үнэмшил, зан үйл эерэг байна гэж үзнэ. 2. Нийлбэр оноог тооцсоны дараа, эцэг эхийг хооронд нь харьцуулж болно. (Сэтгэл зүйч судлуулагчдаас авсан тетсийн үр дүнг цуглуулж түүврийн дундаж оноог гаргасны дараагаар дунджаас өндөр, бага гэх мэт үнэлгээ өгч болно. Уг тест шинэ учир одоогоор монголд хийгдсэн түүврийн дундаж оноо байхгүй). 

Хүүхэдтэй уялдах сэтгэл хөдлөлийн холбоо, ээнэгшилт Хүүхдэд зааж сургах явц Хүмүүжлийн дүрмээ тодорхойлох болон хүүхдийг хүндлэх байдал
2*  3 4*
7 5 4
8 9 6*
11* 10* 15
12* 13* 17*
16 14* 18*
19* 21 20
24 22* 23
Нийт оноо: Нийт оноо: Нийт оноо:

Эх сурвалж: Сэтгэл Судлалын Үндэсний Төв ТББ