Монгол эрчүүдийн талаарх онцлох 24 баримт

 1.  Монгол улсад нийт 1,735,882 эрэгтэй хүн амьдарч байна.
 2. Монгол эрэгтэй хүний дундаж жин 68 кг байна.
 3. Монгол эрэгтэй хүний дундаж өндөр 168 см байна.
 4. Монгол эрэгтэйчүүдийн 15 хувь нь дээд боловсролтой байна. 
 5. Монгол эрэгтэй хүн дунджаар 26 насандаа гэрлэдэг.
 6. Сонгуулийн насны Монгол эрэгтэй хүний 46 хувь нь сонгуульдаа идэвхтэй оролцдог.
 7. Эрэгтэйчүүдийн 1 хувь нь өрх толгойлж байна.
 8. Монгол эрэгтэй хүний дундаж өндөр 168 см байна.
 9. Монгол эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр байна.
 10. Эрэгтэйчүүдийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаанд амьсгалын тогтолцооны өвчин ордог бол нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанд зүрх, судасны тогтолцооны өвчин ордог байна.
 11. Монгол эрэгтэй хүний дундаж наслалт 66 бөгөөд энэ нь эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалтаас 10 жилээр бага байна. (Дэлхийн дунджаас 2.5 дахин их зөрүү юм.)
 12. Зам тээврийн ослоор нас барсан эрэгтэй хүний тоо эмэгтэйгээс 2.8 дахин их байна.
 13. Монгол Улсад амиа хорлож буй хүмүүсийн 85 хувь нь эрэгтэй байна.
 14. Эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэй хүмүүсийн амиа хорлолт 5.8 дахин их байна. Энэ нь Монгол Улсад 1 хоногт 1 эрэгтэй амиа хорлодог гэсэн үг юм. .
 15.  Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын 34 хувь нь эрэгтэй, 66 хувь нь эмэгтэй байна.
 16.  100 эмэгтэй оюутанд 72 эрэгтэй оюутан ногдож байна.
 17. Монгол Улсад боловсролын түвшин, нас, туршлага ижил дунд орлоготой эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 6.4%-аар, өндөр орлоготой эрчүүд 10.3%-аар эмэгтэйчүүдээс илүү цалин авдаг байна.
 18. Монгол эрэгтэй хүний хамгийн түгээмэл нэр Бат-Эрдэнэ бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 15079 Бат-эрдэнэ гэсэн хүн байна.
 19. 15-аас дээш насны нэг Монгол эрэгтэй хүнд жилдээ 20.8 литр архи ногдож байгаа бол Монгол эмэгтэйчүүдэд жилд 6.2 литр согтууруулах ундаа ногддог байна. Монгол эрэгтэйчүүдийн 10.8 хувь нь архинаас хамааралтай байна.
 20.  Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 61095 буюу 57 хувь нь эрэгтэй байна.
 21. Монгол Улсад эрэгтэйчүүдийн тасаг 14 байгаагийн 6 нь нийслэлд 8 нь орон нутагт байна.
 22. Барилгын салбарт ажиллагсдын 87 хувь, уул уурхайн салбарт ажиллагсдын 82 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.
 23. Өнөөдрийн байдлаар УИХ-ын гишүүний 82 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.
 24. Улсын хэмжээнд нэг эрэгтэйчүүдийн эмчид 21 мянга 600 гаруй эрэгтэй оногдож байна.

 1.  Монгол улсад нийт 1,735,882 эрэгтэй хүн амьдарч байна.
 2. Монгол эрэгтэй хүний дундаж жин 68 кг байна.
 3. Монгол эрэгтэй хүний дундаж өндөр 168 см байна. 
 4. Монгол эрэгтэйчүүдийн 15 хувь нь дээд боловсролтой байна. 
 5. Монгол эрэгтэй хүн дунджаар 26 насандаа гэрлэдэг.
 6. Сонгуулийн насны Монгол эрэгтэй хүний 46 хувь нь сонгуульдаа идэвхтэй оролцдог.
 7. Эрэгтэйчүүдийн 1 хувь нь өрх толгойлж байна.
 8. Монгол эрэгтэй хүний дундаж өндөр 168 см байна.
 9. Монгол эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр байна.
 10. Эрэгтэйчүүдийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаанд амьсгалын тогтолцооны өвчин ордог бол нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанд зүрх, судасны тогтолцооны өвчин ордог байна.
 11. Монгол эрэгтэй хүний дундаж наслалт 66 бөгөөд энэ нь эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалтаас 10 жилээр бага байна. (Дэлхийн дунджаас 2.5 дахин их зөрүү юм.)
 12. Зам тээврийн ослоор нас барсан эрэгтэй хүний тоо эмэгтэйгээс 2.8 дахин их байна.
 13. Монгол Улсад амиа хорлож буй хүмүүсийн 85 хувь нь эрэгтэй байна.
 14. Эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэй хүмүүсийн амиа хорлолт 5.8 дахин их байна. Энэ нь Монгол Улсад 1 хоногт 1 эрэгтэй амиа хорлодог гэсэн үг юм. .
 15.  Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын 34 хувь нь эрэгтэй, 66 хувь нь эмэгтэй байна.
 16.  100 эмэгтэй оюутанд 72 эрэгтэй оюутан ногдож байна.
 17. Монгол Улсад боловсролын түвшин, нас, туршлага ижил дунд орлоготой эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 6.4%-аар, өндөр орлоготой эрчүүд 10.3%-аар эмэгтэйчүүдээс илүү цалин авдаг байна.
 18. Монгол эрэгтэй хүний хамгийн түгээмэл нэр Бат-Эрдэнэ бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 15079 Бат-эрдэнэ гэсэн хүн байна. 
 19. 15-аас дээш насны нэг Монгол эрэгтэй хүнд жилдээ 20.8 литр архи ногдож байгаа бол Монгол эмэгтэйчүүдэд жилд 6.2 литр согтууруулах ундаа ногддог байна. Монгол эрэгтэйчүүдийн 10.8 хувь нь архинаас хамааралтай байна.
 20.  Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 61095 буюу 57 хувь нь эрэгтэй байна.
 21. Монгол Улсад эрэгтэйчүүдийн тасаг 14 байгаагийн 6 нь нийслэлд 8 нь орон нутагт байна.
 22. Барилгын салбарт ажиллагсдын 87 хувь, уул уурхайн салбарт ажиллагсдын 82 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.
 23. Өнөөдрийн байдлаар УИХ-ын гишүүний 82 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.
 24. Улсын хэмжээнд нэг эрэгтэйчүүдийн эмчид 21 мянга 600 гаруй эрэгтэй оногдож байна.