Хууль зүйн туслалцаа авахад хаана хандахаа мэдэх үү?
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн бол амар тайван амьдрах, аюулгүй орчин юм. Хэрэв энэ байдал эсрэгээрээ айдас, дарамт, хүчирхийлэл болон хувирч хаана хандахаа мэдэхгүй, чимээгүй шаналж сууна уу? Тэгвэл та дараах байгууллагуудад цаг алдалгүй хандаж эрх зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээгээ авч эрхээ хамгаалуулаарай.