Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн гишүүн бүр хүчирхийллээс ангид, тайван, аюулгүй амьдрах эрхтэй.