Цуврал 5: Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, төрийн ба төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх үйлчилгээг нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр хохирогчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй хүргэдэг.