Гэр бүлийн хүчирхийллийн онцлог давтагддаг шинж
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн хүчирхийллийн нэг онцлог нь давтагддаг, даамжирдаг шинж юм. Мэргэжилтнүүд гэр бүлийн хүчирхийлэл нь гурван үе шаттай өрнөж байдаг, ингэхдээ дараагийн хүчирхийлэл нь тэр замналаар давтан үргэлжилж байдаг тойрог маягийн үзэгдэл болохыг судалгаагаар нотолжээ.

☎#107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
☎#102 Цагдаагийн дуудлага
☎#108 Хүүхдийн тусламжийн утас
☎9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
☎1800-1202 - Хууль зүйн луужин (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл