Энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл мөн үү?
Нийтлэлч: Familycenter.mn
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч нэр төрөө бодож, хүчирхийллийг нуун дарагдуулж, тэвчиж, дотроо шаналж явдгаараа хамгийн их хохирол учруулдаг чимээгүй гэмт хэрэг. Хохирогч бодол санааны хувьд өөртэйгөө зөрчилдөж үүний үр дүнд хүчирхийлэл давтагдаж, даамжирдаг.
Ийм орчин хүүхдийн сэтгэл зүйд гэмтэл, зан төлөвт нөхөж баршгүй хохирол учруулдаг. 
Тиймээс та үр хойчдоо гэр бүлийн хүчирхийлэлгүй нийгмийг өвлүүлэхийн тулд таслан зогсоох алхам заавал хийгээрэй. Хүчирхийллийг хамтдаа цэглэе!  107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
102 Цагдаагийн дуудлага
108 Хүүхдийн тусламжийн утас
9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
1800-1202 - Хууль зүйн луужин (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл