Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хуулиар хэрхэн хамгаалдаг вэ?
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэл үйлдэгчид хариуцлага хүлээлгэх чиглэлээр дараах хуулиуд хэрэгжиж байна.

107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
 102 Цагдаагийн дуудлага
108 Хүүхдийн тусламжийн утас
 9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
 1800-1202 - Хууль зүйн луужин (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
-24 цагийн турш дуудлага, мэдээлэл хүлээн авна.