Хүүхдийг тусгай хамгаалалтаар хангах нь
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай мэдээлэл хүлээн авсан цагдаагийн байгууллага, сум, багийн Засаг дарга хүчирхийллийг таслан зогсоох, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах зорилгоор дараах арга хэмжээг авна.