Нөхцөл байдлын үнэлгээ
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэнд нийгмийн ажилтан нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж шаардлагатай үйлчилгээнд холбон зуучилна.

#Тусламжийгөнөөдөравъя
#Хүчирхийллийгцэглэе   #familycenter
#108 Хүүхдийн тусламжийн утас
#107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
 #102 Цагдаагийн дуудлага
 9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
 1800-1202 - Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
-24 цагийн турш дуудлага, мэдээлэл хүлээн авна.
-Таны өгсөн мэдээллийг нууцална.