Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх сэтгэл зүйн ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр хохирогчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй хүргэдэг.

#Таганцаараабиш  #Тусламжийгөнөөдөравъя
#Хүчирхийллийгцэглэе   #familycenter
#107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
 #102 Цагдаагийн дуудлага
 #108 Хүүхдийн тусламжийн утас
 9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
 1800-1202 - Хууль зүйн луужин (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
-24 цагийн турш дуудлага, мэдээлэл хүлээн авна.
-Таны өгсөн мэдээллийг нууцална.