Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ

5.1 Хохирогч нь нь нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр
үйлчлүүлэхдээ дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ
5.1.1 нутаг дэвсгэрийн харъяалал харгалзахгүй үйлчлүүлэх
5.1.2 анхан шатны болон яаралтай эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ
авах

5.1.3 өөрт хамааралтай асуудлаар шийдвэр гаргахад, үйлчилгээ
авах
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авахдаа
-5.1.4 хувийн нууцаа хамгаалуулах
-5.1.5 төрөлжсөн мэргэшлийн эмчийн зөвлөгөө авч, шаардлагатай бол шүүх эмнэлгээр холбогдох журмын дагуу гэмтлийн зэргээ тодорхойлуулах, шинжилгээ хийлгэх эрхтэй.
#Таганцаараабиш #Тусламжийгөнөөдөравъя
#Хүчирхийллийгцэглэе 
#107 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл
 #102 Цагдаагийн дуудлага
 #108 Хүүхдийн тусламжийн утас
 9649-0505 - Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
 1800-1202 - Хууль зүйн луужин (Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл)
-24 цагийн турш дуудлага, мэдээлэл хүлээн авна.
-Таны өгсөн мэдээллийг нууцална