Гэрийн ажил гэр бүлийн маргааны шалтгаан болоод байна уу?
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн харилцаанд гишүүдийн тэгш оролцоог хангах үүднээс хүйсээс үл хамаарсан ажил үүргийн хуваарилалтыг бий болгож, хүүхдэдээ  багаас нь  гэр бүлийн харилцаанд хүн бүр эрх, тэгш оролцоотой байх ёстой, хүйсэнд оноосон ажил үүрэг гэж байхгүйг эцэг эхчүүдүйлдлээрээ үлгэрлэх нь хамгийн чухал байдаг.