Сорил: Бэрхшээлийг даван туулах гэр бүлийн чадварыг үнэлэх асуулга
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлд стрессийн байдал үүссэн нөхцөлд эхнэр нөхрийн үзүүлэх хариу үйлдлийг үнэлэх зориулалттай уг асуулгыг Хамилтон И.МакКуббин, Паулине Ж.Босс, Дансе Р.Вилсон, Барбара Б.Дали нарын эрдэмтэд боловсруулсан.

Бэрхшээлийг  даван туулах гэр бүлийн чадварыг үнэлэх асуулга нь гэр бүл салалт, удаан хугацаагаар тусдаа амьдрах (цэргийн алба хаах, гадаадад олон жилээр ажиллах г.м) эсвэл дахин давтагдах тусгаарлалт (гадаад болон дотоод томилолт г.м) зэрэг гэр бүл тусгаарлахад эхнэр, нөрийн үзүүлэх хариу үйлдлийг үнэлэх зохицуулалт бүхий 70 даалгавраас бүрдсэн аргачлал юм. Дараах тохиолдол бүрт оноог нэмж ерөнхий оноог гаргаарай. Онооны хэлбэлзэл 71-86 хүртэл байх нь хэвийн бөгөөд үүнээс бага эсвэл их байгаа нөхцөлд мэргэжлийн сэтгэл зүйч, гэр бүл судлаач мэргэжилтэнд хандаарай.

Зааварчилгаа: Дараах хүснэгтэд эхнэр нөхөр хоёр тусдаа амьдрах тохиолдолд бэрхшээлийг даван туулахад хэрэглэх эсвэл хэрэглэхгүй байж болох “зан үйл”-ийн жагсаалт өгөгдсөн. Бэрхшээлийг даван туулах аргыг үнэлэхдээ эдгээр зан үйл хэр тустай болохыг тодорхойлоорой.

Асуумж тус бүрийн хувьд

3- маш ач тустай

2= ач тустай

1= тус болох нь бага

0= ач тусгүй

Бэрхшээлийг даван туулах зан үйл

Ач тусгүй

Тус болох нь бага

Ач тустай

Маш ач тустай

1

Өөртэйгөө ижил байдалд байгаа бусад хүмүүстэй ярилцана.

0

1

2

3

2

Сургуульд суралцана.

0

1

2

3

3

Шинэ чадварт суралцана.

0

1

2

3

4

Өөрийгөө хөгжүүлнэ.

0

1

2

3

5

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт/ хуримтлал хийнэ.

0

1

2

3

6

Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өөр ямар нэг зүйл хийнэ.

0

1

2

3

7

Шашны үйл ажиллагаанд оролцоно.

0

1

2

3

8

Хүүхдэдээ ээжийг/аавыг нь орлохыг хичээнэ.

0

1

2

3

9

Уур уцаартай байна.

0

1

2

3

10

Миний нөхрийн/эхнэрийн ажил хамгийн чухал нь гэдэгт итгэнэ.

0

1

2

3

11

Найзууд надад дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт ямагт итгэх болно.

0

1

2

3

12

Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хадгалахыг хичээнэ.

0

1

2

3

13

Өөрийгөө хүүхдэдээ зориулна.

0

1

2

3

14

Илүү бие даасан байдалтай байна.

0

1

2

3

15

Ном зохиол уншина.

0

1

2

3

16

Миний хань болон миний ажилладаг байгууллага манай гэр бүлийн ашиг сонирхлыг харгалзах болно гэдэгт итгэнэ.

0

1

2

3

17

Надтай ижил байдалтай байгаа хүмүүст туслахад чиглэгдсэн орон нутгийн хөтөлбөрт оролцож үйлчилгээ авна.

0

1

2

3

18

Хань ижил минь надаас яваагүй бол бүх зүйл өөр байх байсан гэж бодно.

0

1

2

3

19

Миний хань гэртээ үлдсэн бол миний амьдрал сайжрахгүй байсан гэдэгт итгэнэ.

0

1

2

3

20

Хүмүүстэй ойр дотно харилцаа тогтооно.

0

1

2

3

21

Мэргэжлийн зөвлөгөө авна.

0

1

2

3

22

Надтай ижил байдалд байгаа хүмүүст зориулсан үйл ажиллагаанд оролцоно.

0

1

2

3

23

Шинэ амьдрал зохионо.

0

1

2

3

24

Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэнэ.

0

1

2

3

25

Надад туслах байх гэж хамаатан садандаа найдах болно.

0

1

2

3

26

Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно.

0

1

2

3

27

Хамаатан садангийн хүмүүстэй ямар нэг зүйл хамтарч хийнэ.

0

1

2

3

28

Өнгөрсөн үеэ санаж, дурсгалтай мөчүүдээ эргэж бодно.

0

1

2

3

29

Уйлна.

0

1

2

3

30

Бүх зүйл ямагт санаснаар бүтнэ гэдэгт итгэнэ.

0

1

2

3

31

Болзоонд явна.

0

1

2

3

32

Өөрийн сэтгэл мэдрэмжийн талаар хэн нэгэнд ярина.

0

1

2

3

33

Өөрийгөө хүчтэй тэнхээтэй гэдгээ харуулна.

0

1

2

3

34

Эм, мансууруулах бодис хэрэглэнэ.

0

1

2

3

35

Улсын болон орон нутгийн санхүүгийн бүх тэтгэмж тэтгэлэгт хамрагдана гэдэгт итгэлтэй байна.

0

1

2

3

36

Натай ижил байдалд байгаа хүмүүсийн дунд явуулдаг төлөвлөгөөт үйл ажиллагаанд тогтмол оролцоно.

0

1

2

3

37

Хосынхоо урьд өмнө нь баримталж байснаас огт өөр дэг журам тогтооно.

0

1

2

3

38

Хосоосоо илүү санхүүгээ илүү сайн зохицуулж чадна гэдэгтээ итгэнэ.

0

1

2

3

39

Энэ бол бидний амьдралын хэв маяг бөгөөд түүнд баярлах ёстой гэдэгт итгэнэ.

0

1

2

3

40

Бэрхшээлийг даван туулахын тулд ямагт өөрийн итгэл үнэмшил суурилна.

0

1

2

3

41

Хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа илүү олон зүйл хийнэ.

0

1

2

3

42

Сайн хань байж хосынхоо хүсэл сонирхлыг харгалзана.

0

1

2

3

43

Бурханд залбирна.

0

1

2

3

44

Сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцоно.

0

1

2

3

45

Найз нөхөдтэйгөө олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцоно.

0

1

2

3

46

Ирээдүйн амьдралаа төлөвлөнө.

0

1

2

3

47

Сонирхдог ажлаа хийнэ.

0

1

2

3

48

Хоол иднэ.

0

1

2

3

49

Аяллаар явна.

0

1

2

3

50

Асуудал бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадна гэж өөртөө итгэх болно.

0

1

2

3

51

Хүүхдүүдтэйгээ хамт эсвэл ганцаараа дэлгүүрээр явж худалдан авалт хийнэ.

0

1

2

3

52

Надтай ижил байдалд байгаа бусад хүмүүс амьдрал, асуудлаа хэрхэн зохицуулдаг талаар судална.

0

1

2

3

53

Эцэг эхээсээ урам, заавар дэмжлэг авна.

0

1

2

3

54

Өөртөө тааламжтай харилцаа холбоо тогтооно.

0

1

2

3

55

Унтана.

0

1

2

3

56

Өөдрөг байна.

0

1

2

3

57

Телевиз үзнэ.

0

1

2

3

58

Кино үзнэ.

0

1

2

3

59

Байрандаа засвар хийнэ.

0

1

2

3

60

Нийгэмлэгийн (сүм, хийд г.м) ажилд оролцоно.

0

1

2

3

61

Надад талархах ёстой олон зүйл байгаа гэж өөрийгөө тайтгаруулна.

0

1

2

3

62

Асуудлаа өөртөө хадгална.

0

1

2

3

63

Найз нөхөдтэйгөө дэлгүүрээр явна.

0

1

2

3

64

Мэргэжлийн ажилдаа өсөж хөгжинө.

0

1

2

3

65

Эцэг эхийн хувьд нийгмийн хүлээлтийн дагуу амьдралаа авч явна.

0

1

2

3

66

Хамаатан садантайгаа уулзалт, цугларалт зэрэг арга хэмжээнд оролцоно.

0

1

2

3

67

Эсрэг хүйсийн найз нартайгаа дотно харилцаа тогтооно.

0

1

2

3

68

Шинэ найз нөхөдтэй болох, шинэ төрлийн үйл ажиллагаанд оролцох зэргээр амьдралын хэв маягаа өөрчилнө.

0

1

2

3

69

Миний хүүхдүүдэд ямар ч муу зүйл тохиолдоогүй гэдэгт ямагт итгэлтэй байна.

0

1

2

3

70

Энэ үед надад хэцүү байгааг ойлгох найз нартай болно.

0

1

2

3

 

Эх сурвалж: Клиник практикт хэрэглэх аргачлалууд, УБ 2017