Нэг сэдвээр: Гэр бүлийн харилцаа, гэр бүл дэх жендэрийн тэгш байдал...
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Канад улсын гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр Монгол улсад "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх" нь төслийн хүрээнд "Гэр бүлийн харилцаа ба гэр бүл дэх жендэрийн тэгш байдал" сэдвээр ярилцлага хийлээ.