Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх олон талт хамтын ажилллагаа үндэсний чуулган энэ сард болно.
Нийтлэлч: Familycenter.mn