Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эрх болон хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрлүүд
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн арга зүйч В.Оюун-Эрдэнэтэй хохирогчийн эрх болон хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрийн талаар ярилцлаа.