Та хуулиа мэдэх үү?: ГБХ-н хохирогчид үзүүлэх ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ үйлчилгээ

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид дараах эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр заасан байна. 

5.1 Хохирогч нь нь нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөрүйлчлүүлэхдээ дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ

5.1.1 нутаг дэвсгэрийн харъяалал харгалзахгүй үйлчлүүлэх

5.1.2 анхан шатны болон яаралтай эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах

5.1.3 өөрт хамааралтай асуудлаар шийдвэр гаргахад, үйлчилгээ авах

5.1.4 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авахдаa хувийн нууцаа хамгаалуулах

5.1.5 төрөлжсөн мэргэшлийн эмчийн зөвлөгөө авч, шаардлагатай бол шүүх эмнэлгээр холбогдох журмын дагуу гэмтлийн зэргээ тодорхойлуулах, шинжилгээ хийлгэх эрхтэй.