Та хуулиа мэдэх үү?: Хохирогчид үзүүлэх СЭТГЭЛ ЗҮЙН үйлчилгээ

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр хохирогчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй хүргэдэг.