Та хуулиа мэдэх үү?: ТББ-н хуулийн дагуу хүлээх чиг үүрэг

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагууд дараах үйлчилгээг үзүүлдэг.