Та хүчирхийллийн тойрогт байгаа юм биш биз?
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Дараах сэтгэл зүйн тест нь хосуудын харилцаанд дүн шинжилгээ хийж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хортой харилцааг шийдвэрлэх мэргэжлийн байгууллагын туслалцаа танд болон таны хамтрагчид хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлно.

ЗААВАРЧИЛГАА: Та дараах асуултанд шударгаар хариулахыг хичээгээрэй. Үгүй, Заримдаа, Тогтмол гэсэн сонголтоос аль нэгийг сонгоно уу

Анхааруулга: Энэхүү сэтгэл зүйн тест нь үзлэг, оношилгооны хэрэгсэл биш юм. Зөвхөн мэргэжлийн эмч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн дараагийн алхмуудыг тодорхойлоход тусална

СОРИЛ
Та хүчирхийллийн тойрогт байгаа юм биш биз?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Дараах сэтгэл зүйн тест нь хосуудын харилцаанд дүн шинжилгээ хийж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хортой харилцааг шийдвэрлэх мэргэжлийн байгууллагын туслалцаа танд болон таны хамтрагчид хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлно. ЗААВАРЧИЛГАА: Та дараах асуултанд шударгаар хариулахыг хичээгээрэй. Үгүй, Заримдаа, Тогтмол гэсэн сонголтоос аль нэгийг сонгоно уу. Анхааруулга: Энэхүү сэтгэл зүйн тест нь үзлэг, оношилгооны хэрэгсэл биш юм. Зөвхөн мэргэжлийн эмч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн дараагийн алхмуудыг тодорхойлоход тусална.
Хамтрагчтайгаа цуг байх үед танд сэтгэл түгших, тайван бус байх зэрэг тухгүй мэдрэмж төрдөг уу?
Үгүй
Заримдаа
Тогтмол