Сорил
Сорил 2022-04-12 394
Сорил: Хүүхдийн цөхрөл, итгэл алдралын үнэлгээ
Сорил 2022-04-05 430
Сорил: Хүүхдийнхээ ганцаардах мэдрэмжийг үнэлээрэй
Сорил 2022-03-31 327
Дараах тестийн тусламжтай стрессийн түвшинг тодорхойлоорой
Сорил 2022-03-28 161
Түгшүүрт байдлын өөрийн үнэлэмжээ тодорхойлоорой
Сорил 2021-12-06 487
Гэрийн ажил гэр бүлийн маргааны шалтгаан болоод байна уу?
Сорил 2021-12-06 100
Гэрийн ажил гэр бүлийн маргааны шалтгаан болоод байна уу?
Сорил 2021-11-15 552
Хүүхдийнхээ сэтгэл зүйг шинжье: “Гэр бүлийн хөрөг” зурган сорил
Сорил 2021-10-29 514
Гэр бүлийн харилцаагаа шинжих сорил
Сорил 2021-10-25 2024
Хүүхдийнхээ цахим орчин дахь аюулгүй байдлын чадварыг үнэлцгээе
Сорил 2021-09-28 1391
Өөрийнхөө ямар зан төлөвтэйг доорх тестээр шалгаарай
Сорил 2021-09-24 3425
Хүүхэд хүмүүжүүлэх хэв маягаа тодорхойлох тест
Сорил 2021-06-29 2182
Та гэр бүлийн харилцаанд үүссэн маргааныг эерэгээр шийдвэрлэж чаддаг уу?
Сорил 2021-06-17 314
Та гэр бүлийн харилцаанд үүссэн маргааныг эерэгээр шийдвэрлэж чаддаг уу?
Сорил 2021-06-17 1012
Гэр бүлийн харилцаа шалгах сорил
Сорил 2021-06-17 436
Та аюултай нөхцөлд байна уу?
Сорил 2021-06-11 2637
Та хүчирхийллийн тойрогт байгаа юм биш биз?