Гэр бүлийн харилцаа шалгах сорил

Таны хамтран амьдрагч та хоёрын харилцаанд доорх асуудал хааяа, эсхүл, байнга гардаг уу? Өөрөөсөө асуугаад тохирох хариултыг бөглөөд үзээрэй .

СОРИЛ
Гэр бүлийн харилцаа шалгах сорил
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Та дараах сорилыг бөглөж таны гэр бүлийн харилцаанд айдас түгшүүр байгаа эсэхийг тандаж мэдээрэй.
Таныг доромжлох, дорд үзэх, доош хийх бүрт өөрөө гэм буруутай, гэм хийсэн мэт мэдрэмж төрдөг уу?
Тийм
Үгүй