Сорил: Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?

Хүүхдээ хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлж, хүүхэдтэй хэрхэн харьцаж байгаагаар нь эцэг эхчүүдийг дөрөв ангилдаг байна. Та дараах сорилоор өөрийгөө ямар төрлийн эцэг эх гэдгээ олж  мэдээрэй.

СОРИЛ
Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.Хүүхдүүд маань надаас тусламж хүсэх үед би үргэлж цаг гаргадаг
Үгүй
Маш цөөн тохиолдолд
Заримдаа
Ихэнхдээ
Үргэлж