Сорил: Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?

Эцэг эхчүүдийг хүүхдээ хэрхэн өсгөж, хүмүүжүүлж байгаагаас хамаарч 4 ангилдаг байна. Та доорх сорилыг өгснөөр аль төрлийн эцэг эх гэдгээ мэдэх боломжтой.

СОРИЛ
Та ямар төрлийн эцэг эх вэ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.Хүүхдүүд маань надаас тусламж хүсэх үед би үргэлж цаг гаргадаг
Үгүй
Маш цөөн тохиолдолд
Заримдаа
Ихэнхдээ
Үргэлж