#ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Мэдээ 2021-06-11 08:38:29
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Гэр бүлийн гишүүн бүр хүчирхийллээс ангид, тайван, аюулгүй амьдрах эрхтэй.

Мэдээ 2021-06-11 08:23:35
Хамтарсан баг гэж юу вэ?

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх анхдагч нэгж нь “Хамтарсан баг” юм. Хамтарсан баг нь тухайн сум, хорооны Засаг даргаар ахлуулсан, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч, өрхийн эмч, сургуулийн нийгмийн ажилтан, мөн энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэд өөрт ш

Сэтгэлзүйн эрүүл мэнд 2021-06-17 11:32:43
Цуврал 3: Хохирогч хүчирхийллийг хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэх нь

Хайр хүчирхийлэл хоёр нэгэн зэрэг орших боломжгүй. Хүн бүр хүчирхийллээс ангид, аюулгүй амар тайван амьдарч, тэгш эрх эдэлнэ. Гэр бүлийн хамаарал бүхий этгээд таны амар тайван, айдасгүй, аюулгүй амьдрах эрхэд халдах эрхгүй. Хаалттай хаалганы цаана хүчирхийлэлд үйлдэгдэж буйг мэдсэн бол цаг алдалгүй хуулийн байгууллагад мэдэгдэж бусдын амь насыг

Мэдээ 2021-06-11 08:30:08
Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагчид дараах үйлчилгээг төрөөс үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

Мэдээ 2021-06-10 09:22:01
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эрх болон хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрлүүд

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн арга зүйч В.Оюун-Эрдэнэтэй хохирогчийн эрх болон хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрийн талаар ярилцлаа.